100_ia_netc01-ect-pic

Network Converter

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Orientamotor tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Orientamotor vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

Network Converter

Network Converter NETC01
NETC01-ECT EtherCAT 24 VDC ±10 % 0.2 A AR/BLE/CRK/DGII/DRLII/EAS/PKA
Top

Một số model bán chạy năm 2010:

PKP266D28B2-PLE60-20 ,              PKP266D28B2-PLE60-40 ,              PKP266D28B2-PLE60-5 , PKP266D28M ,   PKP266D42A2 ,                PKP266D42A2-PLE60-10 ,              PKP266D42A2-PLE60-20 ,              PKP266D42A2-PLE60-40 ,              PKP266D42A2-PLE60-5 ,              PKP266D42A2-R2EL ,       PKP266D42A2-R2EL-PLE60-10 ,   PKP266D42A2-R2EL-PLE60-20 ,   PKP266D42A2-R2EL-PLE60-40 ,            PKP266D42A2-R2EL-PLE60-5 ,     PKP266D42A2-R2FL ,       PKP266D42A2-R2FL-PLE60-10 ,   PKP266D42A2-R2FL-PLE60-20 ,            PKP266D42A2-R2FL-PLE60-40 ,   PKP266D42A2-R2FL-PLE60-5 ,     PKP266D42B2 ,  PKP266D42B2-PLE60-10 ,                PKP266D42B2-PLE60-20 ,              PKP266D42B2-PLE60-40 ,              PKP266D42B2-PLE60-5 , PKP266MD28A ,                PKP266MD28A-R2FL ,     PKP266MD28B ,                PKP266MD28M ,              PKP266MU20A ,               PKP266MU20A-R2FL ,               PKP266MU20B ,                PKP266MU20M ,              PKP266U10A2 , PKP266U10A2-R2EL ,      PKP266U10A2-R2FL ,                PKP266U10B2 ,  PKP266U20A2 , PKP266U20A2-R2EL ,      PKP266U20A2-R2FL ,      PKP266U20B2 ,  PKP266U20M ,                PKP268D14A2 ,  PKP268D14A2-R2EL ,       PKP268D14A2-R2FL ,       PKP268D14B2 ,  PKP268D28A2 ,  PKP268D28A2-PLE60-10 ,            PKP268D28A2-PLE60-20 ,              PKP268D28A2-PLE60-40 ,              PKP268D28A2-PLE60-5 ,                PKP268D28A2-R2EL ,       PKP268D28A2-R2EL-PLE60-10 ,   PKP268D28A2-R2EL-PLE60-20 ,   PKP268D28A2-R2EL-PLE60-40 ,         PKP268D28A2-R2EL-PLE60-5 ,     PKP268D28A2-R2FL ,       PKP268D28A2-R2FL-PLE60-10 ,   PKP268D28A2-R2FL-PLE60-20 ,         PKP268D28A2-R2FL-PLE60-40 ,   PKP268D28A2-R2FL-PLE60-5 ,     PKP268D28B2 ,  PKP268D28B2-PLE60-10 ,

PKP268D28B2-PLE60-20 ,              PKP268D28B2-PLE60-40 ,              PKP268D28B2-PLE60-5 , PKP268D28M ,   PKP268D42A2 ,                PKP268D42A2-PLE60-10 ,              PKP268D42A2-PLE60-20 ,              PKP268D42A2-PLE60-40 ,              PKP268D42A2-PLE60-5 ,              PKP268D42A2-R2EL ,       PKP268D42A2-R2EL-PLE60-10 ,   PKP268D42A2-R2EL-PLE60-20 ,   PKP268D42A2-R2EL-PLE60-40 ,            PKP268D42A2-R2EL-PLE60-5 ,     PKP268D42A2-R2FL ,       PKP268D42A2-R2FL-PLE60-10 ,   PKP268D42A2-R2FL-PLE60-20 ,            PKP268D42A2-R2FL-PLE60-40 ,   PKP268D42A2-R2FL-PLE60-5 ,     PKP268D42B2 ,  PKP268D42B2-PLE60-10 ,                PKP268D42B2-PLE60-20 ,              PKP268D42B2-PLE60-40 ,              PKP268D42B2-PLE60-5 , PKP268MD28A ,                PKP268MD28A-R2FL ,     PKP268MD28B ,                PKP268MD28M ,              PKP268MU20A ,               PKP268MU20A-R2FL ,               PKP268MU20B ,                PKP268MU20M ,              PKP268U10A2 , PKP268U10A2-R2EL ,      PKP268U10A2-R2FL ,                PKP268U10B2 ,  PKP268U20A2 , PKP268U20A2-R2EL ,      PKP268U20A2-R2FL ,      PKP268U20B2 ,  PKP268U20M ,                PKP2913D45A ,  PKP2913D45A-PLE80-10 ,              PKP2913D45A-PLE80-20 ,              PKP2913D45A-PLE80-40 ,                PKP2913D45A-PLE80-5 ,                PKP2913D45B ,  PKP2913D45B-PLE80-10 ,              PKP2913D45B-PLE80-20 ,                PKP2913D45B-PLE80-40 ,              PKP2913D45B-PLE80-5 , PKP2913D56A ,  PKP2913D56A-PLE80-10 ,                PKP2913D56A-PLE80-20 ,              PKP2913D56A-PLE80-40 ,              PKP2913D56A-PLE80-5 ,                PKP2913D56B ,                PKP2913D56B-PLE80-10 ,              PKP2913D56B-PLE80-20 ,              PKP2913D56B-PLE80-40 ,              PKP2913D56B-PLE80-5 ,              PKP2913U20A , PKP2913U20B ,  PKP2913U40A , PKP2913U40B ,  PKP296D45A ,    PKP296D45A-PLE80-10 ,                PKP296D45A-PLE80-20 ,                PKP296D45A-PLE80-40 ,                PKP296D45A-PLE80-5 ,   PKP296D45B ,                PKP296D45B-PLE80-10 , PKP296D45B-PLE80-20 , PKP296D45B-PLE80-40 , PKP296D45B-PLE80-5 ,   PKP296D63A ,                PKP296D63A-PLE80-10 ,                PKP296D63A-PLE80-20 ,                PKP296D63A-PLE80-40 ,                PKP296D63A-PLE80-5 ,           PKP296D63B ,    PKP296D63B-PLE80-10 , PKP296D63B-PLE80-20 , PKP296D63B-PLE80-40 , PKP296D63B-PLE80-5 ,                PKP296U20A ,    PKP296U20B ,    PKP296U30A ,    PKP296U30B ,    PKP296U45A ,    PKP296U45B ,    PKP299D45A ,                PKP299D45A-PLE80-10 ,                PKP299D45A-PLE80-20 ,                PKP299D45A-PLE80-40 ,                PKP299D45A-PLE80-5 ,           PKP299D45B ,    PKP299D45B-PLE80-10 , PKP299D45B-PLE80-20 , PKP299D45B-PLE80-40 , PKP299D45B-PLE80-5 ,                PKP299D63A ,    PKP299D63A-PLE80-10 ,                PKP299D63A-PLE80-20 ,                PKP299D63A-PLE80-40 ,                PKP299D63A-PLE80-5 ,   PKP299D63B ,    PKP299D63B-PLE80-10 , PKP299D63B-PLE80-20 , PKP299D63B-PLE80-40 ,                PKP299D63B-PLE80-5 ,   PKP299U20A ,    PKP299U20B ,    PKP299U30A ,    PKP299U30B ,    PKP299U45A ,                PKP299U45B ,

High Torque Stepper 2

PK513PA ,            PK513PA-R2GL ,                PK513PB ,            PK5913HNAW , PK5913HNBW ,  PK596HNAW ,    PK596HNBW ,                PK599HNAW ,    PK599HNBW ,    PKP523N12A ,    PKP523N12B ,    PKP525N12A ,    PKP525N12B ,    PKP543N18A2 ,                PKP543N18A2-R2GL ,     PKP543N18B2 ,  PKP544MN18A ,               PKP544MN18B ,                PKP544N18A2 ,                PKP544N18A2-R2GL ,     PKP544N18B2 ,  PKP545N18A2 , PKP545N18A2-R2GL ,     PKP545N18B2 ,  PKP546MN18A ,                PKP546MN18B ,                PKP546N18A2 , PKP546N18A2-R2GL ,     PKP546N18B2 ,  PKP564FMN24A ,                PKP564FMN24B ,             PKP564FN24A2 ,               PKP564FN24A2-R2GL ,   PKP564FN24B2 ,               PKP564FN38A2 ,                PKP564FN38A2-R2GL ,   PKP564FN38B2 ,               PKP564N28A2 , PKP564N28A2-R2GL ,     PKP564N28B2 ,                PKP566FMN24A ,             PKP566FMN24B ,             PKP566FN24A2 ,               PKP566FN24A2-R2GL ,   PKP566FN24B2 ,                PKP566FN38A2 ,               PKP566FN38A2-R2GL ,   PKP566FN38B2 ,               PKP566N28A2 , PKP566N28A2-R2GL ,                PKP566N28B2 ,  PKP568N28A2 , PKP568N28A2-R2GL ,     PKP568N28B2 ,  PKP569FMN24A ,             PKP569FMN24B ,                PKP569FN24A2 ,               PKP569FN24A2-R2GL ,   PKP569FN24B2 ,               PKP569FN38A2 ,               PKP569FN38A2-R2GL ,   PKP569FN38B2 ,

Stepper Motors 1.8° – 0.05°

PK223PDA-PS10 ,             PK223PDA-PS5 ,                PK223PDB-PS10 ,              PK223PDB-PS5 ,                PK243A1-T10 ,   PK243A1-T20 ,       PK243A1-T3.6 ,  PK243A1-T30 ,   PK243A1-T7.2 ,  PK243B1-T10 ,    PK243B1-T20 ,    PK243B1-T3.6 ,  PK243B1-T30 ,                PK243B1-T7.2 ,  PK243DA-T10 ,   PK243DA-T20 ,   PK243DA-T3.6 , PK243DA-T30 ,   PK243DA-T7.2 , PK243DB-T10 ,                PK243DB-T20 ,   PK243DB-T3.6 ,  PK243DB-T30 ,   PK243DB-T7.2 ,  PK256-02A ,        PK256-02B ,        PK258-02A ,                PK258-02B ,        PK264A2-T10 ,   PK264A2-T20 ,   PK264A2-T3.6 ,  PK264A2-T30 ,   PK264A2-T7.2 ,  PK264B2-T10 ,                PK264B2-T20 ,    PK264B2-T3.6 ,  PK264B2-T30 ,    PK264B2-T7.2 ,  PK264D1T ,          PK264DA-T10 ,   PK264DA-T20 ,                PK264DA-T3.6 , PK264DA-T30 ,   PK264DA-T7.2 , PK264DAT ,         PK264DB-T10 ,   PK264DB-T20 ,   PK264DB-T3.6 ,                PK264DB-T30 ,   PK264DB-T7.2 ,  PK264DW ,          PK264JA ,             PK264JB ,             PK264JDA ,          PK264JDB ,                PK266D1T ,          PK266DAT ,         PK266DW ,          PK266JA ,             PK266JB ,             PK266JDA ,          PK266JDB ,                PK267JA ,             PK267JB ,             PK267JDA ,          PK267JDB ,          PK268D1T ,          PK268DAT ,         PK268DW ,                PK269JA ,             PK269JB ,             PK269JDA ,          PK269JDB ,          PK2913DT ,          PK2913DW ,        PK2913EAT ,                PK296AE-SG10 ,                PK296AE-SG18 ,                PK296AE-SG3.6 ,               PK296AE-SG36 ,                PK296AE-SG7.2 ,                PK296AE-SG9 ,  PK296BE-SG10 ,                PK296BE-SG18 ,                PK296BE-SG3.6 ,               PK296BE-SG36 ,                PK296BE-SG7.2 ,               PK296BE-SG9 ,   PK296DT ,            PK296DW ,          PK296EAT ,          PK299DT ,            PK299DW ,                PK299EAT ,

All-in-One Open Loop

CVD512BR-KSC ,               CVD514-K ,          CVD514B-K ,       CVD514BR-K ,    CVD518-K ,          CVD518B-K ,       CVD518B-KSC ,                CVD518BR-K ,    CVD518BR-KSC ,               CVD524-K ,          CVD524B-K ,       CVD524B-KSC ,  CVD524BR-K ,    CVD524BR-KSC ,      CVD528B-K ,       CVD528BR-K ,    CVD538B-K ,       CVD538BR-K ,    CMD2109P,         CMD2112P ,        CMD2120P ,                CMD2109P ,        RBD215A-K,        RBD228A-K ,       RBD242A-V ,       RBD245A-V ,

For AC-Input (NX)

NX1040AS-J10-1 ,             NX1040AS-J10-2 ,             NX1040AS-J10-3 ,             NX1040AS-J25-1 ,             NX1040AS-J25-2 ,                NX1040AS-J25-3 ,             NX1040AS-J5-1 ,               NX1040AS-J5-2 ,               NX1040AS-J5-3 ,               NX1040MS-J10-1 ,                NX1040MS-J10-2 ,            NX1040MS-J10-3 ,            NX1040MS-J25-1 ,            NX1040MS-J25-2 ,            NX1040MS-J25-3 ,                NX1040MS-J5-1 ,              NX1040MS-J5-2 ,              NX1040MS-J5-3 ,              NX1075AS-J10-1 ,             NX1075AS-J10-2 ,                NX1075AS-J10-3 ,             NX1075AS-J25-1 ,             NX1075AS-J25-2 ,             NX1075AS-J25-3 ,             NX1075AS-J5-1 ,                NX1075AS-J5-2 ,               NX1075AS-J5-3 ,               NX1075MS-J10-1 ,            NX1075MS-J10-2 ,            NX1075MS-J10-3 ,                NX1075MS-J25-1 ,            NX1075MS-J25-2 ,            NX1075MS-J25-3 ,            NX1075MS-J5-1 ,              NX1075MS-J5-2 ,                NX1075MS-J5-3 ,              NX410AA-1 ,       NX410AA-2 ,       NX410AA-3 ,       NX410AC-1 ,       NX410AC-2 ,       NX410AC-3 ,                NX410MA-1 ,     NX410MA-2 ,     NX410MA-3 ,     NX410MC-1 ,      NX410MC-2 ,      NX410MC-3 ,      NX45AA-1 ,                NX45AA-2 ,         NX45AA-3 ,         NX45AC-1 ,         NX45AC-2 ,         NX45AC-3 ,         NX45MA-1 ,        NX45MA-2 ,                NX45MA-3 ,        NX45MC-1 ,        NX45MC-2 ,        NX45MC-3 ,        NX610AA-PS10-1 ,           NX610AA-PS10-2 ,                NX610AA-PS10-3 ,           NX610AA-PS25-1 ,           NX610AA-PS25-2 ,           NX610AA-PS25-3 ,           NX610AA-PS5-1 ,                NX610AA-PS5-2 ,              NX610AA-PS5-3 ,              NX610AC-PS10-1 ,            NX610AC-PS10-2 ,            NX610AC-PS10-3 ,                NX610AC-PS25-1 ,            NX610AC-PS25-2 ,            NX610AC-PS25-3 ,            NX610AC-PS5-1 ,              NX610AC-PS5-2 ,                NX610AC-PS5-3 ,              NX610MA-PS10-1 ,          NX610MA-PS10-2 ,          NX610MA-PS10-3 ,          NX610MA-PS25-1 ,                NX610MA-PS25-2 ,          NX610MA-PS25-3 ,          NX610MA-PS5-1 ,            NX610MA-PS5-2 ,            NX610MA-PS5-3 ,                NX610MC-PS10-1 ,          NX610MC-PS10-2 ,          NX610MC-PS10-3 ,          NX610MC-PS25-1 ,          NX610MC-PS25-2 ,                NX610MC-PS25-3 ,          NX610MC-PS5-1 ,             NX610MC-PS5-2 ,             NX610MC-PS5-3 ,             NX620AA-1 ,                NX620AA-2 ,       NX620AA-3 ,       NX620AC-1 ,       NX620AC-2 ,       NX620AC-3 ,       NX620MA-1 ,     NX620MA-2 ,                NX620MA-3 ,     NX620MC-1 ,      NX620MC-2 ,      NX620MC-3 ,      NX640AS-1 ,       NX640AS-2 ,       NX640AS-3 ,                NX640MS-1 ,      NX640MS-2 ,      NX640MS-3 ,      NX65AA-PS10-1 ,              NX65AA-PS10-2 ,              NX65AA-PS10-3 ,                NX65AA-PS25-1 ,              NX65AA-PS25-2 ,              NX65AA-PS25-3 ,              NX65AA-PS5-1 ,                NX65AA-PS5-2 ,                NX65AA-PS5-3 ,                NX65AC-PS10-1 ,              NX65AC-PS10-2 ,              NX65AC-PS10-3 ,              NX65AC-PS25-1 ,                NX65AC-PS25-2 ,              NX65AC-PS25-3 ,              NX65AC-PS5-1 ,                NX65AC-PS5-2 ,                NX65AC-PS5-3 ,                NX65MA-PS10-1 ,            NX65MA-PS10-2 ,            NX65MA-PS10-3 ,            NX65MA-PS25-1 ,            NX65MA-PS25-2 ,                NX65MA-PS25-3 ,            NX65MA-PS5-1 ,               NX65MA-PS5-2 ,               NX65MA-PS5-3 ,               NX65MC-PS10-1 ,                NX65MC-PS10-2 ,             NX65MC-PS10-3 ,             NX65MC-PS25-1 ,             NX65MC-PS25-2 ,             NX65MC-PS25-3 ,                NX65MC-PS5-1 ,               NX65MC-PS5-2 ,               NX65MC-PS5-3 ,               NX810AA-J10-1 ,               NX810AA-J10-2 ,                NX810AA-J10-3 ,               NX810AA-J25-1 ,               NX810AA-J25-2 ,               NX810AA-J25-3 ,               NX810AA-J5-1 ,                NX810AA-J5-2 , NX810AA-J5-3 , NX810AC-J10-1 ,               NX810AC-J10-2 ,               NX810AC-J10-3 ,               NX810AC-J25-1 ,   NX810AC-J25-2 ,               NX810AC-J25-3 ,               NX810AC-J5-1 , NX810AC-J5-2 , NX810AC-J5-3 , NX810MA-J10-1 ,                NX810MA-J10-2 ,             NX810MA-J10-3 ,             NX810MA-J25-1 ,             NX810MA-J25-2 ,             NX810MA-J25-3 ,                NX810MA-J5-1 ,                NX810MA-J5-2 ,                NX810MA-J5-3 ,                NX810MC-J10-1 ,              NX810MC-J10-2 ,                NX810MC-J10-3 ,              NX810MC-J25-1 ,              NX810MC-J25-2 ,              NX810MC-J25-3 ,              NX810MC-J5-1 ,                NX810MC-J5-2 ,                NX810MC-J5-3 ,                NX820AA-J10-1 ,               NX820AA-J10-2 ,               NX820AA-J10-3 ,                NX820AA-J25-1 ,               NX820AA-J25-2 ,               NX820AA-J25-3 ,               NX820AA-J5-1 , NX820AA-J5-2 , NX820AA-J5-3 ,      NX820AC-J10-1 ,               NX820AC-J10-2 ,               NX820AC-J10-3 ,               NX820AC-J25-1 ,               NX820AC-J25-2 ,                NX820AC-J25-3 ,               NX820AC-J5-1 , NX820AC-J5-2 , NX820AC-J5-3 , NX820MA-J10-1 ,             NX820MA-J10-2 ,                NX820MA-J10-3 ,             NX820MA-J25-1 ,             NX820MA-J25-2 ,             NX820MA-J25-3 ,             NX820MA-J5-1 ,                NX820MA-J5-2 ,                NX820MA-J5-3 ,                NX820MC-J10-1 ,              NX820MC-J10-2 ,              NX820MC-J10-3 ,                NX820MC-J25-1 ,              NX820MC-J25-2 ,              NX820MC-J25-3 ,              NX820MC-J5-1 ,                NX820MC-J5-2 ,                NX820MC-J5-3 ,                NX920AA-PS10-1 ,           NX920AA-PS10-2 ,           NX920AA-PS10-3 ,           NX920AA-PS25-1 ,                NX920AA-PS25-2 ,           NX920AA-PS25-3 ,           NX920AA-PS5-1 ,              NX920AA-PS5-2 ,              NX920AA-PS5-3 ,                NX920AC-PS10-1 ,            NX920AC-PS10-2 ,            NX920AC-PS10-3 ,            NX920AC-PS25-1 ,            NX920AC-PS25-2 ,                NX920AC-PS25-3 ,            NX920AC-PS5-1 ,              NX920AC-PS5-2 ,              NX920AC-PS5-3 ,              NX920MA-PS10-1 ,                NX920MA-PS10-2 ,          NX920MA-PS10-3 ,          NX920MA-PS25-1 ,          NX920MA-PS25-2 ,          NX920MA-PS25-3 ,                NX920MA-PS5-1 ,            NX920MA-PS5-2 ,            NX920MA-PS5-3 ,            NX920MC-PS10-1 ,

NX920MC-PS10-2 ,          NX920MC-PS10-3 ,          NX920MC-PS25-1 ,          NX920MC-PS25-2 ,          NX920MC-PS25-3 ,                NX920MC-PS5-1 ,             NX920MC-PS5-2 ,             NX920MC-PS5-3 ,             NX940AS-PS10-1 ,            NX940AS-PS10-2 ,                NX940AS-PS10-3 ,            NX940AS-PS25-1 ,            NX940AS-PS25-2 ,            NX940AS-PS25-3 ,            NX940AS-PS5-1 ,                NX940AS-PS5-2 ,              NX940AS-PS5-3 ,              NX940MS-PS10-1 ,           NX940MS-PS10-2 ,           NX940MS-PS10-3 ,                NX940MS-PS25-1 ,           NX940MS-PS25-2 ,           NX940MS-PS25-3 ,           NX940MS-PS5-1 ,             NX940MS-PS5-2 ,                NX940MS-PS5-3 ,             NX975AS-1 ,       NX975AS-2 ,       NX975AS-3 ,       NX975MS-1 ,      NX975MS-2 ,      NX975MS-3 ,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Network Converter”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!