100_ia_mf-150mm-8x6

Cross Flow Fans

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Orientamotor tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Orientamotor vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

Cross Flow Fans
AC Input (MF)
Impeller length Max. air flow Max. static pressure
150 mm 3.4-4.1 m³/min 88-132 Pa
300 mm 6-6.8 m³/min 74-106 Pa
DC Input (MFD)
Impeller length Max. air flow Max. static pressure
150 mm 3 m³/min 98 Pa
300 mm 5.2 m³/min 83 Pa
Một số model thông dụng:
MF915-DC, MF915B-DC, MF930-DC, MF930B-DC, MFD915-24, MFD915-24A, MFD915-48, MFD915B-24, MFD915B-24A, MFD915B-48, MFD930-24, MFD930-24A, MFD930-48, MFD930B-24, MFD930B-24A, MFD930B-48,

MF915-DC, MF915B-DC, MF930-DC, MF930B-DC, MFD915-24, MFD915-24A, MFD915-48, MFD915B-24, MFD915B-24A, MFD915B-48, MFD930-24, MFD930-24A, MFD930-48, MFD930B-24, MFD930B-24A, MFD930B-48,

Một số model bán chạy năm 2009.2010.2011:

EAS6LNY-E020-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E025-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E025-AZAKD-3 ,             EAS6LNY-E025-AZMCD-3 ,                EAS6LNY-E025-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E030-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E030-AZAKD-3 ,             EAS6LNY-E030-AZMCD-3 ,          EAS6LNY-E030-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E035-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E035-AZAKD-3 ,             EAS6LNY-E035-AZMCD-3 ,               EAS6LNY-E035-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E040-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E040-AZAKD-3 ,                EAS6LNY-E040-AZMCD-3 ,            EAS6LNY-E040-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E045-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E045-AZAKD-3 ,            EAS6LNY-E045-AZMCD-3 ,            EAS6LNY-E045-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E050-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E050-AZAKD-3 , EAS6LNY-E050-AZMCD-3 ,            EAS6LNY-E050-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E055-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E055-AZAKD-3 , EAS6LNY-E055-AZMCD-3 ,            EAS6LNY-E055-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E060-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E060-AZAKD-3 , EAS6LNY-E060-AZMCD-3 ,            EAS6LNY-E060-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E065-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E065-AZAKD-3 , EAS6LNY-E065-AZMCD-3 ,            EAS6LNY-E065-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E070-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E070-AZAKD-3 , EAS6LNY-E070-AZMCD-3 ,            EAS6LNY-E070-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E075-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E075-AZAKD-3 , EAS6LNY-E075-AZMCD-3 ,            EAS6LNY-E075-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E080-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E080-AZAKD-3 , EAS6LNY-E080-AZMCD-3 ,            EAS6LNY-E080-AZMKD-3 ,            EAS6LNY-E085-AZACD-3 ,             EAS6LNY-E085-AZAKD-3 , EAS6LNY-E085-AZMCD-3 ,            EAS6LNY-E085-AZMKD-3 ,            EAS6LX-D005-AZACD-3 ,                EAS6LX-D005-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D005-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D005-AZMKD-3 ,              EAS6LX-D010-AZACD-3 ,                EAS6LX-D010-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D010-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D010-AZMKD-3 ,              EAS6LX-D015-AZACD-3 ,            EAS6LX-D015-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D015-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D015-AZMKD-3 ,              EAS6LX-D020-AZACD-3 ,                EAS6LX-D020-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D020-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D020-AZMKD-3 ,                EAS6LX-D025-AZACD-3 ,                EAS6LX-D025-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D025-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D025-AZMKD-3 ,          EAS6LX-D030-AZACD-3 ,                EAS6LX-D030-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D030-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D030-AZMKD-3 ,               EAS6LX-D035-AZACD-3 ,                EAS6LX-D035-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D035-AZMCD-3 ,                EAS6LX-D035-AZMKD-3 ,              EAS6LX-D040-AZACD-3 ,                EAS6LX-D040-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D040-AZMCD-3 ,          EAS6LX-D040-AZMKD-3 ,              EAS6LX-D045-AZACD-3 ,                EAS6LX-D045-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D045-AZMCD-3 ,               EAS6LX-D045-AZMKD-3 ,              EAS6LX-D050-AZACD-3 ,                EAS6LX-D050-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D050-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D050-AZMKD-3 ,              EAS6LX-D055-AZACD-3 ,                EAS6LX-D055-AZAKD-3 ,            EAS6LX-D055-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D055-AZMKD-3 ,              EAS6LX-D060-AZACD-3 ,                EAS6LX-D060-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D060-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D060-AZMKD-3 ,              EAS6LX-D065-AZACD-3 ,                EAS6LX-D065-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D065-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D065-AZMKD-3 ,              EAS6LX-D070-AZACD-3 ,            EAS6LX-D070-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D070-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D070-AZMKD-3 ,              EAS6LX-D075-AZACD-3 ,                EAS6LX-D075-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D075-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D075-AZMKD-3 ,                EAS6LX-D080-AZACD-3 ,                EAS6LX-D080-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D080-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D080-AZMKD-3 ,          EAS6LX-D085-AZACD-3 ,                EAS6LX-D085-AZAKD-3 ,                EAS6LX-D085-AZMCD-3 ,              EAS6LX-D085-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E005-AZACD-3 ,                EAS6LX-E005-AZAKD-3 ,                EAS6LX-E005-AZMCD-3 ,                EAS6LX-E005-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E010-AZACD-3 ,                EAS6LX-E010-AZAKD-3 ,                EAS6LX-E010-AZMCD-3 ,          EAS6LX-E010-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E015-AZACD-3 ,                EAS6LX-E015-AZAKD-3 ,                EAS6LX-E015-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E015-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E020-AZACD-3 ,                EAS6LX-E020-AZAKD-3 ,                EAS6LX-E020-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E020-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E025-AZACD-3 ,                EAS6LX-E025-AZAKD-3 ,

EAS6LX-E025-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E025-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E030-AZACD-3 ,                EAS6LX-E030-AZAKD-3 ,                EAS6LX-E030-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E030-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E035-AZACD-3 ,                EAS6LX-E035-AZAKD-3 ,            EAS6LX-E035-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E035-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E040-AZACD-3 ,                EAS6LX-E040-AZAKD-3 , EAS6LX-E040-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E040-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E045-AZACD-3 ,                EAS6LX-E045-AZAKD-3 , EAS6LX-E045-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E045-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E050-AZACD-3 ,                EAS6LX-E050-AZAKD-3 , EAS6LX-E050-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E050-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E055-AZACD-3 ,                EAS6LX-E055-AZAKD-3 , EAS6LX-E055-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E055-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E060-AZACD-3 ,                EAS6LX-E060-AZAKD-3 , EAS6LX-E060-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E060-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E065-AZACD-3 ,                EAS6LX-E065-AZAKD-3 , EAS6LX-E065-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E065-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E070-AZACD-3 ,                EAS6LX-E070-AZAKD-3 , EAS6LX-E070-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E070-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E075-AZACD-3 ,                EAS6LX-E075-AZAKD-3 , EAS6LX-E075-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E075-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E080-AZACD-3 ,                EAS6LX-E080-AZAKD-3 , EAS6LX-E080-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E080-AZMKD-3 ,               EAS6LX-E085-AZACD-3 ,                EAS6LX-E085-AZAKD-3 , EAS6LX-E085-AZMCD-3 ,               EAS6LX-E085-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D005-AZACD-3 ,                EAS6LY-D005-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D005-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D005-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D010-AZACD-3 ,                EAS6LY-D010-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D010-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D010-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D015-AZACD-3 ,            EAS6LY-D015-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D015-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D015-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D020-AZACD-3 ,                EAS6LY-D020-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D020-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D020-AZMKD-3 ,                EAS6LY-D025-AZACD-3 ,                EAS6LY-D025-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D025-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D025-AZMKD-3 ,          EAS6LY-D030-AZACD-3 ,                EAS6LY-D030-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D030-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D030-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D035-AZACD-3 ,                EAS6LY-D035-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D035-AZMCD-3 ,                EAS6LY-D035-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D040-AZACD-3 ,                EAS6LY-D040-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D040-AZMCD-3 ,          EAS6LY-D040-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D045-AZACD-3 ,                EAS6LY-D045-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D045-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D045-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D050-AZACD-3 ,                EAS6LY-D050-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D050-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D050-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D055-AZACD-3 ,                EAS6LY-D055-AZAKD-3 ,            EAS6LY-D055-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D055-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D060-AZACD-3 ,                EAS6LY-D060-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D060-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D060-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D065-AZACD-3 ,                EAS6LY-D065-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D065-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D065-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D070-AZACD-3 ,            EAS6LY-D070-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D070-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D070-AZMKD-3 ,               EAS6LY-D075-AZACD-3 ,                EAS6LY-D075-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D075-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D075-AZMKD-3 ,                EAS6LY-D080-AZACD-3 ,                EAS6LY-D080-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D080-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D080-AZMKD-3 ,          EAS6LY-D085-AZACD-3 ,                EAS6LY-D085-AZAKD-3 ,                EAS6LY-D085-AZMCD-3 ,               EAS6LY-D085-AZMKD-3 ,               EAS6LY-E005-AZACD-3 , EAS6LY-E005-AZAKD-3 , EAS6LY-E005-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E005-AZMKD-3 ,          EAS6LY-E010-AZACD-3 , EAS6LY-E010-AZAKD-3 , EAS6LY-E010-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E010-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E015-AZACD-3 , EAS6LY-E015-AZAKD-3 , EAS6LY-E015-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E015-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E020-AZACD-3 , EAS6LY-E020-AZAKD-3 , EAS6LY-E020-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E020-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E025-AZACD-3 , EAS6LY-E025-AZAKD-3 , EAS6LY-E025-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E025-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E030-AZACD-3 , EAS6LY-E030-AZAKD-3 , EAS6LY-E030-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E030-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E035-AZACD-3 , EAS6LY-E035-AZAKD-3 , EAS6LY-E035-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E035-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E040-AZACD-3 , EAS6LY-E040-AZAKD-3 , EAS6LY-E040-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E040-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E045-AZACD-3 , EAS6LY-E045-AZAKD-3 , EAS6LY-E045-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E045-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E050-AZACD-3 , EAS6LY-E050-AZAKD-3 , EAS6LY-E050-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E050-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E055-AZACD-3 , EAS6LY-E055-AZAKD-3 , EAS6LY-E055-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E055-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E060-AZACD-3 , EAS6LY-E060-AZAKD-3 , EAS6LY-E060-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E060-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E065-AZACD-3 , EAS6LY-E065-AZAKD-3 , EAS6LY-E065-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E065-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E070-AZACD-3 , EAS6LY-E070-AZAKD-3 , EAS6LY-E070-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E070-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E075-AZACD-3 , EAS6LY-E075-AZAKD-3 , EAS6LY-E075-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E075-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E080-AZACD-3 , EAS6LY-E080-AZAKD-3 , EAS6LY-E080-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E080-AZMKD-3 ,                EAS6LY-E085-AZACD-3 , EAS6LY-E085-AZAKD-3 , EAS6LY-E085-AZMCD-3 ,               EAS6LY-E085-AZMKD-3 ,                EAS6NX-D005-AZACD-3 ,              EAS6NX-D005-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D005-AZMCD-3 ,             EAS6NX-D005-AZMKD-3 ,          EAS6NX-D010-AZACD-3 ,              EAS6NX-D010-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D010-AZMCD-3 ,             EAS6NX-D010-AZMKD-3 ,               EAS6NX-D015-AZACD-3 ,              EAS6NX-D015-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D015-AZMCD-3 ,                EAS6NX-D015-AZMKD-3 ,             EAS6NX-D020-AZACD-3 ,              EAS6NX-D020-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D020-AZMCD-3 ,          EAS6NX-D020-AZMKD-3 ,             EAS6NX-D025-AZACD-3 ,              EAS6NX-D025-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D025-AZMCD-3 ,               EAS6NX-D025-AZMKD-3 ,             EAS6NX-D030-AZACD-3 ,              EAS6NX-D030-AZAKD-3 ,                EAS6NX-D030-AZMCD-3 ,             EAS6NX-D030-AZMKD-3 ,             EAS6NX-D035-AZACD-3 ,              EAS6NX-D035-AZAKD-3 ,            EAS6NX-D035-AZMCD-3 ,             EAS6NX-D035-AZMKD-3 ,             EAS6NX-D040-AZACD-3 ,              EAS6NX-D040-AZAKD-3 ,                EAS6NX-D040-AZMCD-3 ,             EAS6NX-D040-AZMKD-3 ,             EAS6NX-D045-AZACD-3 ,                EAS6NX-D045-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D045-AZMCD-3 ,             EAS6NX-D045-AZMKD-3 ,             EAS6NX-D050-AZACD-3 ,            EAS6NX-D050-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D050-AZMCD-3 ,             EAS6NX-D050-AZMKD-3 ,             EAS6NX-D055-AZACD-3 ,                EAS6NX-D055-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D055-AZMCD-3 ,             EAS6NX-D055-AZMKD-3 ,                EAS6NX-D060-AZACD-3 ,              EAS6NX-D060-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D060-AZMCD-3 ,             EAS6NX-D060-AZMKD-3 ,          EAS6NX-D065-AZACD-3 ,              EAS6NX-D065-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D065-AZMCD-3 ,             EAS6NX-D065-AZMKD-3 ,               EAS6NX-D070-AZACD-3 ,              EAS6NX-D070-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D070-AZMCD-3 ,                EAS6NX-D070-AZMKD-3 ,             EAS6NX-D075-AZACD-3 ,              EAS6NX-D075-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D075-AZMCD-3 ,          EAS6NX-D075-AZMKD-3 ,             EAS6NX-D080-AZACD-3 ,              EAS6NX-D080-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D080-AZMCD-3 ,               EAS6NX-D080-AZMKD-3 ,

EAS6NX-D085-AZACD-3 ,              EAS6NX-D085-AZAKD-3 ,              EAS6NX-D085-AZMCD-3 ,             EAS6NX-D085-AZMKD-3 ,                EAS6NX-E005-AZACD-3 ,               EAS6NX-E005-AZAKD-3 ,               EAS6NX-E005-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E005-AZMKD-3 ,          EAS6NX-E010-AZACD-3 ,               EAS6NX-E010-AZAKD-3 ,               EAS6NX-E010-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E010-AZMKD-3 ,               EAS6NX-E015-AZACD-3 ,               EAS6NX-E015-AZAKD-3 ,               EAS6NX-E015-AZMCD-3 ,                EAS6NX-E015-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E020-AZACD-3 ,               EAS6NX-E020-AZAKD-3 ,               EAS6NX-E020-AZMCD-3 ,          EAS6NX-E020-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E025-AZACD-3 ,               EAS6NX-E025-AZAKD-3 ,               EAS6NX-E025-AZMCD-3 ,               EAS6NX-E025-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E030-AZACD-3 ,               EAS6NX-E030-AZAKD-3 ,                EAS6NX-E030-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E030-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E035-AZACD-3 ,               EAS6NX-E035-AZAKD-3 ,            EAS6NX-E035-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E035-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E040-AZACD-3 ,               EAS6NX-E040-AZAKD-3 , EAS6NX-E040-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E040-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E045-AZACD-3 ,               EAS6NX-E045-AZAKD-3 , EAS6NX-E045-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E045-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E050-AZACD-3 ,               EAS6NX-E050-AZAKD-3 , EAS6NX-E050-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E050-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E055-AZACD-3 ,               EAS6NX-E055-AZAKD-3 , EAS6NX-E055-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E055-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E060-AZACD-3 ,               EAS6NX-E060-AZAKD-3 , EAS6NX-E060-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E060-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E065-AZACD-3 ,               EAS6NX-E065-AZAKD-3 , EAS6NX-E065-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E065-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E070-AZACD-3 ,               EAS6NX-E070-AZAKD-3 , EAS6NX-E070-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E070-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E075-AZACD-3 ,               EAS6NX-E075-AZAKD-3 , EAS6NX-E075-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E075-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E080-AZACD-3 ,               EAS6NX-E080-AZAKD-3 , EAS6NX-E080-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E080-AZMKD-3 ,              EAS6NX-E085-AZACD-3 ,               EAS6NX-E085-AZAKD-3 , EAS6NX-E085-AZMCD-3 ,              EAS6NX-E085-AZMKD-3 ,              EAS6NY-D005-AZACD-3 ,               EAS6NY-D005-AZAKD-3 ,                EAS6NY-D005-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D005-AZMKD-3 ,             EAS6NY-D010-AZACD-3 ,                EAS6NY-D010-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D010-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D010-AZMKD-3 ,             EAS6NY-D015-AZACD-3 ,            EAS6NY-D015-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D015-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D015-AZMKD-3 ,             EAS6NY-D020-AZACD-3 ,                EAS6NY-D020-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D020-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D020-AZMKD-3 ,                EAS6NY-D025-AZACD-3 ,               EAS6NY-D025-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D025-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D025-AZMKD-3 ,          EAS6NY-D030-AZACD-3 ,               EAS6NY-D030-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D030-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D030-AZMKD-3 ,               EAS6NY-D035-AZACD-3 ,               EAS6NY-D035-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D035-AZMCD-3 ,                EAS6NY-D035-AZMKD-3 ,             EAS6NY-D040-AZACD-3 ,               EAS6NY-D040-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D040-AZMCD-3 ,          EAS6NY-D040-AZMKD-3 ,             EAS6NY-D045-AZACD-3 ,               EAS6NY-D045-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D045-AZMCD-3 ,               EAS6NY-D045-AZMKD-3 ,             EAS6NY-D050-AZACD-3 ,               EAS6NY-D050-AZAKD-3 ,                EAS6NY-D050-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D050-AZMKD-3 ,             EAS6NY-D055-AZACD-3 ,               EAS6NY-D055-AZAKD-3 ,            EAS6NY-D055-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D055-AZMKD-3 ,             EAS6NY-D060-AZACD-3 ,               EAS6NY-D060-AZAKD-3 ,                EAS6NY-D060-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D060-AZMKD-3 ,             EAS6NY-D065-AZACD-3 ,                EAS6NY-D065-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D065-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D065-AZMKD-3 ,             EAS6NY-D070-AZACD-3 ,            EAS6NY-D070-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D070-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D070-AZMKD-3 ,             EAS6NY-D075-AZACD-3 ,                EAS6NY-D075-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D075-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D075-AZMKD-3 ,                EAS6NY-D080-AZACD-3 ,               EAS6NY-D080-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D080-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D080-AZMKD-3 ,          EAS6NY-D085-AZACD-3 ,               EAS6NY-D085-AZAKD-3 ,               EAS6NY-D085-AZMCD-3 ,             EAS6NY-D085-AZMKD-3 ,               EAS6NY-E005-AZACD-3 ,               EAS6NY-E005-AZAKD-3 ,               EAS6NY-E005-AZMCD-3 ,                EAS6NY-E005-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E010-AZACD-3 ,               EAS6NY-E010-AZAKD-3 ,               EAS6NY-E010-AZMCD-3 ,          EAS6NY-E010-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E015-AZACD-3 ,               EAS6NY-E015-AZAKD-3 ,               EAS6NY-E015-AZMCD-3 ,               EAS6NY-E015-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E020-AZACD-3 ,               EAS6NY-E020-AZAKD-3 ,                EAS6NY-E020-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E020-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E025-AZACD-3 ,               EAS6NY-E025-AZAKD-3 ,            EAS6NY-E025-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E025-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E030-AZACD-3 ,               EAS6NY-E030-AZAKD-3 , EAS6NY-E030-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E030-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E035-AZACD-3 ,               EAS6NY-E035-AZAKD-3 , EAS6NY-E035-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E035-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E040-AZACD-3 ,               EAS6NY-E040-AZAKD-3 , EAS6NY-E040-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E040-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E045-AZACD-3 ,               EAS6NY-E045-AZAKD-3 , EAS6NY-E045-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E045-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E050-AZACD-3 ,               EAS6NY-E050-AZAKD-3 , EAS6NY-E050-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E050-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E055-AZACD-3 ,               EAS6NY-E055-AZAKD-3 , EAS6NY-E055-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E055-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E060-AZACD-3 ,               EAS6NY-E060-AZAKD-3 , EAS6NY-E060-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E060-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E065-AZACD-3 ,               EAS6NY-E065-AZAKD-3 , EAS6NY-E065-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E065-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E070-AZACD-3 ,               EAS6NY-E070-AZAKD-3 , EAS6NY-E070-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E070-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E075-AZACD-3 ,               EAS6NY-E075-AZAKD-3 , EAS6NY-E075-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E075-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E080-AZACD-3 ,               EAS6NY-E080-AZAKD-3 , EAS6NY-E080-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E080-AZMKD-3 ,              EAS6NY-E085-AZACD-3 ,               EAS6NY-E085-AZAKD-3 , EAS6NY-E085-AZMCD-3 ,              EAS6NY-E085-AZMKD-3 ,              EAS6RNX-D005-AZACD-3 ,            EAS6RNX-D005-AZAKD-3 ,                EAS6RNX-D005-AZMCD-3 ,          EAS6RNX-D005-AZMKD-3 ,          EAS6RNX-D010-AZACD-3 ,                EAS6RNX-D010-AZAKD-3 ,            EAS6RNX-D010-AZMCD-3 ,          EAS6RNX-D010-AZMKD-3 ,          EAS6RNX-D015-AZACD-3 ,            EAS6RNX-D015-AZAKD-3 ,            EAS6RNX-D015-AZMCD-3 ,          EAS6RNX-D015-AZMKD-3 ,          EAS6RNX-D020-AZACD-3 ,                EAS6RNX-D020-AZAKD-3 ,            EAS6RNX-D020-AZMCD-3 ,          EAS6RNX-D020-AZMKD-3 ,                EAS6RNX-D025-AZACD-3 ,            EAS6RNX-D025-AZAKD-3 ,            EAS6RNX-D025-AZMCD-3 ,          EAS6RNX-D025-AZMKD-3 ,          EAS6RNX-D030-AZACD-3 ,            EAS6RNX-D030-AZAKD-3 ,            EAS6RNX-D030-AZMCD-3 ,          EAS6RNX-D030-AZMKD-3 ,               EAS6RNX-D035-AZACD-3 ,            EAS6RNX-D035-AZAKD-3 ,            EAS6RNX-D035-AZMCD-3 ,                EAS6RNX-D035-AZMKD-3 ,          EAS6RNX-D040-AZACD-3 ,            EAS6RNX-D040-AZAKD-3 ,            EAS6RNX-D040-AZMCD-3 ,          EAS6RNX-D040-AZMKD-3 ,          EAS6RNX-D045-AZACD-3 ,            EAS6RNX-D045-AZAKD-3 ,            EAS6RNX-D045-AZMCD-3 ,               EAS6RNX-D045-AZMKD-3 ,          EAS6RNX-D050-AZACD-3 ,            EAS6RNX-D050-AZAKD-3 ,                EAS6RNX-D050-AZMCD-3 ,          EAS6RNX-D050-AZMKD-3 ,          EAS6RNX-D055-AZACD-3 ,            EAS6RNX-D055-AZAKD-3 ,

EAS6RNX-D055-AZMCD-3 ,          EAS6RNX-D055-AZMKD-3 ,          EAS6RNX-D060-AZACD-3 ,            EAS6RNX-D060-AZAKD-3 ,                EAS6RNX-D060-AZMCD-3 ,          EAS6RNX-D060-AZMKD-3 ,          EAS6RNX-D065-AZACD-3 ,            EAS6RNX-D065-AZAKD-3 ,            EAS6RNX-D065-AZMCD-3 ,          EAS6RNX-D065-AZMKD-3 ,          EAS6RNX-D070-AZACD-3 ,            EAS6RNX-D070-AZAKD-3 ,                EAS6RNX-D070-AZMCD-3 ,          EAS6RNX-D070-AZMKD-3 ,          EAS6RNX-D075-AZACD-3 ,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cross Flow Fans”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!