200_ia_pka5-stand-main-image

All-in-One Motors

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Orientamotor tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Orientamotor vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088

Email: vuonguoc@gmail.com

 

Rate this post

All-in-One Motors
Com-pare Product: Frame size Max. holding torque Rotor inertia Power supply voltage Online price *
PKA544KD 42 mm 0.18 Nm 54×10-7 Jkgm² 24 VDC 1.4 A
PKA566KD 60 mm 0.83 Nm 280×10-7 Jkgm² 24 VDC 2.5 A

Một số model bán chạy năm 2009:

CRK523PBKD-T10 ,           CRK523PBKD-T20 ,           CRK523PBKD-T30 ,           CRK523PBKD-T7.2 ,          CRK523PMAKD ,                CRK523PMBKD ,               CRK523PRKD2 , CRK524HPMAKD ,            CRK524HPMBKD ,            CRK524PMAKD ,                CRK524PMBKD ,               CRK525HPAKD ,                CRK525HPBKD , CRK525HPMAKD ,            CRK525HPMBKD ,                CRK525HPRKD2 ,              CRK525PAKD ,   CRK525PBKD ,    CRK525PMAKD ,               CRK525PMBKD ,                CRK525PRKD2 , CRK543AKD ,      CRK543AKD-H100 ,          CRK543AKD-H50 ,             CRK543AKD-PS25 ,           CRK543AKD-PS36 ,    CRK543AKD-PS50 ,           CRK543AKD-T10 ,             CRK543AKD-T20 ,             CRK543AKD-T3.6 ,            CRK543AKD-T30 ,                CRK543AKD-T7.2 ,            CRK543AMKD ,  CRK543BKD ,      CRK543BKD-H100 ,           CRK543BKD-H50 ,             CRK543BKD-PS25 ,    CRK543BKD-PS36 ,           CRK543BKD-PS50 ,           CRK543BKD-T10 ,              CRK543BKD-T20 ,              CRK543BKD-T3.6 ,                CRK543BKD-T30 ,              CRK543BKD-T7.2 ,            CRK543RKD ,      CRK544AKD ,      CRK544AKD-N10 ,            CRK544AKD-N5 ,        CRK544AKD-N7.2 ,           CRK544AMKD ,  CRK544BKD ,      CRK544BKD-N10 ,             CRK544BKD-N5 ,               CRK544BKD-N7.2 ,    CRK544PAKD ,   CRK544PBKD ,    CRK544PMAKD ,               CRK544PMBKD ,               CRK544PRKD ,    CRK544RKD ,                CRK545AKD ,      CRK545AKD-PS10 ,           CRK545AKD-PS5 ,             CRK545AKD-PS7 ,             CRK545AMKD ,  CRK545BKD ,               CRK545BKD-PS10 ,           CRK545BKD-PS5 ,             CRK545BKD-PS7 ,             CRK545RKD ,      CRK546PAKD ,                CRK546PBKD ,    CRK546PMAKD ,               CRK546PMBKD ,               CRK546PRKD ,    CRK564AKD ,      CRK564AKD-H100 ,                CRK564AKD-H50 ,             CRK564AKD-N25 ,            CRK564AKD-N36 ,            CRK564AKD-N50 ,            CRK564AKD-PS25 ,                CRK564AKD-PS36 ,           CRK564AKD-PS50 ,           CRK564AKD-T10 ,             CRK564AKD-T20 ,             CRK564AKD-T3.6 ,                CRK564AKD-T30 ,             CRK564AKD-T7.2 ,            CRK564AMKD ,  CRK564BKD ,      CRK564BKD-H100 ,           CRK564BKD-H50 ,      CRK564BKD-N25 ,             CRK564BKD-N36 ,             CRK564BKD-N50 ,             CRK564BKD-PS25 ,           CRK564BKD-PS36 ,                CRK564BKD-PS50 ,           CRK564BKD-T10 ,              CRK564BKD-T20 ,              CRK564BKD-T3.6 ,            CRK564BKD-T30 ,                CRK564BKD-T7.2 ,            CRK564PMAKD ,               CRK564PMBKD ,               CRK564RKD ,      CRK566AKD ,      CRK566AKD-N10 ,      CRK566AKD-N5 ,               CRK566AKD-N7.2 ,           CRK566AKD-PS10 ,           CRK566AKD-PS5 ,             CRK566AKD-PS7 ,                CRK566AMKD ,  CRK566BKD ,      CRK566BKD-N10 ,             CRK566BKD-N5 ,               CRK566BKD-N7.2 ,           CRK566BKD-PS10 ,    CRK566BKD-PS5 ,             CRK566BKD-PS7 ,             CRK566PMAKD ,               CRK566PMBKD ,               CRK566RKD ,                CRK569AKD ,      CRK569AMKD ,  CRK569BKD ,      CRK569PMAKD ,               CRK569PMBKD ,               CRK569RKD ,

Microstep 1.8°-0.0140625°

RBK223PA ,         RBK223PA-PS10 ,              RBK223PA-PS5 ,                RBK223PB ,         RBK223PB-PS10 ,              RBK223PB-PS5 ,                RBK224PA ,         RBK224PB ,         RBK225PA ,         RBK225PB ,         RBK233PA ,         RBK233PB ,         RBK235PA ,                RBK235PB ,         RBK244PA ,         RBK244PA-P10 ,                RBK244PA-P36 ,                RBK244PA-P5 ,  RBK244PB ,                RBK244PB-P10 ,                RBK244PB-P36 ,                RBK244PB-P5 ,   RBK246PA ,         RBK246PB ,         RBK264A ,                RBK264B ,            RBK264PA ,         RBK264PA-P36 ,                RBK264PB ,         RBK264PB-P36 ,                RBK264T ,                RBK266A ,            RBK266B ,            RBK266PA ,         RBK266PA-P10 ,                RBK266PA-P5 ,  RBK266PB ,         RBK266PB-P10 ,      RBK266PB-P5 ,   RBK266T ,            RBK268A ,            RBK268B ,            RBK268PA ,         RBK268PB ,         RBK268T ,                RBK2913A ,         RBK2913B ,          RBK2913T ,          RBK296A ,            RBK296B ,            RBK296T ,            RBK299A ,                RBK299B ,            RBK299T ,

High Torque Stepper

PKP213D05A ,    PKP213D05A-R2EL ,         PKP213D05B ,    PKP213U05A ,    PKP213U05A-R2EL ,         PKP213U05B ,                PKP214D06A ,    PKP214D06A-R2EL ,         PKP214D06B ,    PKP214U06A ,    PKP214U06A-R2EL ,         PKP214U06B ,                PKP223D15A-SG10 ,        PKP223D15A-SG18 ,        PKP223D15A-SG36 ,        PKP223D15A-SG7.2 ,       PKP223D15A-SG9 ,                PKP223D15A2 ,  PKP223D15A2-R2EL ,       PKP223D15B-SG10 ,        PKP223D15B-SG18 ,        PKP223D15B-SG36 ,                PKP223D15B-SG7.2 ,       PKP223D15B-SG9 ,           PKP223D15B2 ,  PKP223D15M2 ,                PKP223U09A-SG10 ,                PKP223U09A-SG18 ,        PKP223U09A-SG36 ,        PKP223U09A-SG7.2 ,      PKP223U09A-SG9 ,          PKP223U09A2 ,                PKP223U09A2-R2EL ,      PKP223U09B-SG10 ,        PKP223U09B-SG18 ,        PKP223U09B-SG36 ,        PKP223U09B-SG7.2 ,                PKP223U09B-SG9 ,          PKP223U09B2 ,  PKP223U09M2 ,                PKP225D15A2 ,  PKP225D15A2-R2EL ,                PKP225D15B2 ,  PKP225D15M2 ,                PKP225U09A2 , PKP225U09A2-R2EL ,      PKP225U09B2 ,  PKP225U09M2 ,                PKP233D15A ,    PKP233D15A-R2EL ,         PKP233D15B ,    PKP233D15M ,   PKP233D23A ,    PKP233D23B ,                PKP233U12A ,    PKP233U12A-R2EL ,         PKP233U12B ,    PKP233U12M ,  PKP235D15A ,    PKP235D15A-R2EL ,                PKP235D15B ,    PKP235D15M ,   PKP235D23A ,    PKP235D23B ,    PKP235U12A ,    PKP235U12A-R2EL ,                PKP235U12B ,    PKP235U12M ,  PKP243D15A2 ,  PKP243D15A2-PLE40-10 ,              PKP243D15A2-PLE40-20 ,                PKP243D15A2-PLE40-40 ,              PKP243D15A2-PLE40-5 ,                PKP243D15A2-R2EL ,       PKP243D15A2-R2EL-PLE40-10 ,         PKP243D15A2-R2EL-PLE40-20 ,   PKP243D15A2-R2EL-PLE40-40 ,   PKP243D15A2-R2EL-PLE40-5 ,     PKP243D15A2-R2FL ,                PKP243D15A2-R2FL-PLE40-10 ,   PKP243D15A2-R2FL-PLE40-20 ,   PKP243D15A2-R2FL-PLE40-40 ,   PKP243D15A2-R2FL-PLE40-5 ,              PKP243D15A2-SG10 ,      PKP243D15A2-SG18 ,      PKP243D15A2-SG3.6 ,    PKP243D15A2-SG36 ,                PKP243D15A2-SG7.2 ,    PKP243D15A2-SG9 ,        PKP243D15B2 ,  PKP243D15B2-PLE40-10 ,              PKP243D15B2-PLE40-20 ,            PKP243D15B2-PLE40-40 ,              PKP243D15B2-PLE40-5 , PKP243D15B2-SG10 ,      PKP243D15B2-SG18 ,                PKP243D15B2-SG3.6 ,     PKP243D15B2-SG36 ,      PKP243D15B2-SG7.2 ,     PKP243D15B2-SG9 ,        PKP243D15M ,                PKP243D23A2 ,  PKP243D23A2-PLE40-10 ,              PKP243D23A2-PLE40-20 ,              PKP243D23A2-PLE40-40 ,                PKP243D23A2-PLE40-5 ,                PKP243D23A2-R2EL ,       PKP243D23A2-R2EL-PLE40-10 ,   PKP243D23A2-R2EL-PLE40-20 ,         PKP243D23A2-R2EL-PLE40-40 ,   PKP243D23A2-R2EL-PLE40-5 ,     PKP243D23A2-R2FL ,       PKP243D23A2-R2FL-PLE40-10 ,         PKP243D23A2-R2FL-PLE40-20 ,   PKP243D23A2-R2FL-PLE40-40 ,   PKP243D23A2-R2FL-PLE40-5 ,     PKP243D23A2-SG10 ,               PKP243D23A2-SG18 ,      PKP243D23A2-SG3.6 ,    PKP243D23A2-SG36 ,      PKP243D23A2-SG7.2 ,    PKP243D23A2-SG9 ,                PKP243D23B2 ,  PKP243D23B2-PLE40-10 ,              PKP243D23B2-PLE40-20 ,              PKP243D23B2-PLE40-40 ,                PKP243D23B2-PLE40-5 , PKP243D23B2-SG10 ,      PKP243D23B2-SG18 ,      PKP243D23B2-SG3.6 ,     PKP243D23B2-SG36 ,               PKP243D23B2-SG7.2 ,     PKP243D23B2-SG9 ,        PKP243MD15A ,                PKP243MD15A-R2FL ,     PKP243MD15B ,                PKP243MD15M ,              PKP243MU09A ,               PKP243MU09A-R2FL ,    PKP243MU09B ,                PKP243MU09M ,                PKP243U09A2 , PKP243U09A2-R2EL ,      PKP243U09A2-R2FL ,      PKP243U09A2-SG10 ,     PKP243U09A2-SG18 ,                PKP243U09A2-SG3.6 ,    PKP243U09A2-SG36 ,     PKP243U09A2-SG7.2 ,    PKP243U09A2-SG9 ,        PKP243U09B2 ,                PKP243U09B2-SG10 ,      PKP243U09B2-SG18 ,      PKP243U09B2-SG3.6 ,    PKP243U09B2-SG36 ,      PKP243U09B2-SG7.2 ,               PKP243U09B2-SG9 ,        PKP243U09M ,  PKP244D15A2 ,  PKP244D15A2-PLE40-10 ,              PKP244D15A2-PLE40-20 ,                PKP244D15A2-PLE40-40 ,              PKP244D15A2-PLE40-5 ,                PKP244D15A2-R2EL ,       PKP244D15A2-R2EL-PLE40-10 ,         PKP244D15A2-R2EL-PLE40-20 ,   PKP244D15A2-R2EL-PLE40-40 ,   PKP244D15A2-R2EL-PLE40-5 ,     PKP244D15A2-R2FL ,                PKP244D15A2-R2FL-PLE40-10 ,   PKP244D15A2-R2FL-PLE40-20 ,   PKP244D15A2-R2FL-PLE40-40 ,   PKP244D15A2-R2FL-PLE40-5 ,              PKP244D15B2 ,  PKP244D15B2-PLE40-10 ,              PKP244D15B2-PLE40-20 ,              PKP244D15B2-PLE40-40 ,                PKP244D15B2-PLE40-5 , PKP244D15M ,   PKP244D23A2 ,  PKP244D23A2-PLE40-10 ,              PKP244D23A2-PLE40-20 ,                PKP244D23A2-PLE40-40 ,              PKP244D23A2-PLE40-5 ,                PKP244D23A2-R2EL ,       PKP244D23A2-R2EL-PLE40-10 ,         PKP244D23A2-R2EL-PLE40-20 ,   PKP244D23A2-R2EL-PLE40-40 ,   PKP244D23A2-R2EL-PLE40-5 ,     PKP244D23A2-R2FL ,                PKP244D23A2-R2FL-PLE40-10 ,   PKP244D23A2-R2FL-PLE40-20 ,   PKP244D23A2-R2FL-PLE40-40 ,   PKP244D23A2-R2FL-PLE40-5 ,              PKP244D23B2 ,  PKP244D23B2-PLE40-10 ,              PKP244D23B2-PLE40-20 ,              PKP244D23B2-PLE40-40 ,                PKP244D23B2-PLE40-5 , PKP244MD15A ,                PKP244MD15A-R2FL ,     PKP244MD15B ,                PKP244MD15M ,                PKP244MU12A ,               PKP244MU12A-R2FL ,    PKP244MU12B ,                PKP244MU12M ,              PKP244U12A2 ,                PKP244U12A2-R2EL ,      PKP244U12A2-R2FL ,      PKP244U12B2 ,  PKP244U12M ,  PKP245D15A2 ,  PKP245D15A2-PLE40-10 ,            PKP245D15A2-PLE40-20 ,              PKP245D15A2-PLE40-40 ,              PKP245D15A2-PLE40-5 ,                PKP245D15A2-R2EL ,       PKP245D15A2-R2EL-PLE40-10 ,   PKP245D15A2-R2EL-PLE40-20 ,   PKP245D15A2-R2EL-PLE40-40 ,         PKP245D15A2-R2EL-PLE40-5 ,     PKP245D15A2-R2FL ,       PKP245D15A2-R2FL-PLE40-10 ,   PKP245D15A2-R2FL-PLE40-20 ,         PKP245D15A2-R2FL-PLE40-40 ,   PKP245D15A2-R2FL-PLE40-5 ,     PKP245D15B2 ,  PKP245D15B2-PLE40-10 ,                PKP245D15B2-PLE40-20 ,              PKP245D15B2-PLE40-40 ,              PKP245D15B2-PLE40-5 , PKP245D15M ,                PKP245D23A2 ,  PKP245D23A2-PLE40-10 ,              PKP245D23A2-PLE40-20 ,              PKP245D23A2-PLE40-40 ,                PKP245D23A2-PLE40-5 ,                PKP245D23A2-R2EL ,       PKP245D23A2-R2EL-PLE40-10 ,   PKP245D23A2-R2EL-PLE40-20 ,         PKP245D23A2-R2EL-PLE40-40 ,   PKP245D23A2-R2EL-PLE40-5 ,     PKP245D23A2-R2FL ,       PKP245D23A2-R2FL-PLE40-10 ,         PKP245D23A2-R2FL-PLE40-20 ,   PKP245D23A2-R2FL-PLE40-40 ,   PKP245D23A2-R2FL-PLE40-5 ,     PKP245D23B2 ,                PKP245D23B2-PLE40-10 ,

PKP245D23B2-PLE40-20 ,              PKP245D23B2-PLE40-40 ,              PKP245D23B2-PLE40-5 , PKP245U12A2 , PKP245U12A2-R2EL ,               PKP245U12A2-R2FL ,      PKP245U12B2 ,  PKP245U12M ,  PKP246D15A2 ,  PKP246D15A2-PLE40-10 ,                PKP246D15A2-PLE40-20 ,              PKP246D15A2-PLE40-40 ,              PKP246D15A2-PLE40-5 ,                PKP246D15A2-R2EL ,                PKP246D15A2-R2EL-PLE40-10 ,   PKP246D15A2-R2EL-PLE40-20 ,   PKP246D15A2-R2EL-PLE40-40 ,   PKP246D15A2-R2EL-PLE40-5 ,              PKP246D15A2-R2FL ,       PKP246D15A2-R2FL-PLE40-10 ,   PKP246D15A2-R2FL-PLE40-20 ,   PKP246D15A2-R2FL-PLE40-40 ,            PKP246D15A2-R2FL-PLE40-5 ,     PKP246D15B2 ,  PKP246D15B2-PLE40-10 ,              PKP246D15B2-PLE40-20 ,                PKP246D15B2-PLE40-40 ,              PKP246D15B2-PLE40-5 , PKP246D15M ,   PKP246D23A2 ,  PKP246D23A2-PLE40-10 ,                PKP246D23A2-PLE40-20 ,              PKP246D23A2-PLE40-40 ,              PKP246D23A2-PLE40-5 ,                PKP246D23A2-R2EL ,                PKP246D23A2-R2EL-PLE40-10 ,   PKP246D23A2-R2EL-PLE40-20 ,   PKP246D23A2-R2EL-PLE40-40 ,   PKP246D23A2-R2EL-PLE40-5 ,              PKP246D23A2-R2FL ,       PKP246D23A2-R2FL-PLE40-10 ,   PKP246D23A2-R2FL-PLE40-20 ,   PKP246D23A2-R2FL-PLE40-40 ,            PKP246D23A2-R2FL-PLE40-5 ,     PKP246D23B2 ,  PKP246D23B2-PLE40-10 ,              PKP246D23B2-PLE40-20 ,                PKP246D23B2-PLE40-40 ,              PKP246D23B2-PLE40-5 , PKP246U12A2 , PKP246U12A2-R2EL ,      PKP246U12A2-R2FL ,               PKP246U12B2 ,  PKP246U12M ,  PKP262FD15AW ,             PKP262FD15AW-H100 ,  PKP262FD15AW-H50 ,                PKP264D14A2 ,  PKP264D14A2-R2EL ,       PKP264D14A2-R2FL ,       PKP264D14A2-SG10 ,      PKP264D14A2-SG18 ,                PKP264D14A2-SG3.6 ,    PKP264D14A2-SG36 ,      PKP264D14A2-SG7.2 ,    PKP264D14A2-SG9 ,        PKP264D14B2 ,                PKP264D14B2-SG10 ,      PKP264D14B2-SG18 ,      PKP264D14B2-SG3.6 ,     PKP264D14B2-SG36 ,      PKP264D14B2-SG7.2 ,               PKP264D14B2-SG9 ,        PKP264D28A2 ,  PKP264D28A2-PLE60-10 ,              PKP264D28A2-PLE60-20 ,                PKP264D28A2-PLE60-40 ,              PKP264D28A2-PLE60-5 ,                PKP264D28A2-R2EL ,       PKP264D28A2-R2EL-PLE60-10 ,         PKP264D28A2-R2EL-PLE60-20 ,   PKP264D28A2-R2EL-PLE60-40 ,   PKP264D28A2-R2EL-PLE60-5 ,     PKP264D28A2-R2FL ,                PKP264D28A2-R2FL-PLE60-10 ,   PKP264D28A2-R2FL-PLE60-20 ,   PKP264D28A2-R2FL-PLE60-40 ,   PKP264D28A2-R2FL-PLE60-5 ,              PKP264D28A2-SG10 ,      PKP264D28A2-SG18 ,      PKP264D28A2-SG3.6 ,    PKP264D28A2-SG36 ,                PKP264D28A2-SG7.2 ,    PKP264D28A2-SG9 ,        PKP264D28B2 ,  PKP264D28B2-PLE60-10 ,              PKP264D28B2-PLE60-20 ,            PKP264D28B2-PLE60-40 ,              PKP264D28B2-PLE60-5 , PKP264D28B2-SG10 ,      PKP264D28B2-SG18 ,                PKP264D28B2-SG3.6 ,     PKP264D28B2-SG36 ,      PKP264D28B2-SG7.2 ,     PKP264D28B2-SG9 ,        PKP264D28M ,                PKP264D42A2 ,  PKP264D42A2-PLE60-10 ,              PKP264D42A2-PLE60-20 ,              PKP264D42A2-PLE60-40 ,                PKP264D42A2-PLE60-5 ,                PKP264D42A2-R2EL ,       PKP264D42A2-R2EL-PLE60-10 ,   PKP264D42A2-R2EL-PLE60-20 ,         PKP264D42A2-R2EL-PLE60-40 ,   PKP264D42A2-R2EL-PLE60-5 ,     PKP264D42A2-R2FL ,       PKP264D42A2-R2FL-PLE60-10 ,         PKP264D42A2-R2FL-PLE60-20 ,   PKP264D42A2-R2FL-PLE60-40 ,   PKP264D42A2-R2FL-PLE60-5 ,     PKP264D42B2 ,                PKP264D42B2-PLE60-10 ,              PKP264D42B2-PLE60-20 ,              PKP264D42B2-PLE60-40 ,              PKP264D42B2-PLE60-5 ,              PKP264MD28A ,                PKP264MD28A-R2FL ,     PKP264MD28B ,                PKP264MD28M ,                PKP264MU20A ,               PKP264MU20A-R2FL ,    PKP264MU20B ,                PKP264MU20M ,              PKP264U10A2 ,                PKP264U10A2-R2EL ,      PKP264U10A2-R2FL ,      PKP264U10A2-SG10 ,     PKP264U10A2-SG18 ,     PKP264U10A2-SG3.6 ,  PKP264U10A2-SG36 ,     PKP264U10A2-SG7.2 ,    PKP264U10A2-SG9 ,        PKP264U10B2 ,  PKP264U10B2-SG10 ,                PKP264U10B2-SG18 ,      PKP264U10B2-SG3.6 ,    PKP264U10B2-SG36 ,      PKP264U10B2-SG7.2 ,    PKP264U10B2-SG9 ,                PKP264U20A2 , PKP264U20A2-R2EL ,      PKP264U20A2-R2FL ,      PKP264U20A2-SG10 ,     PKP264U20A2-SG18 ,                PKP264U20A2-SG3.6 ,    PKP264U20A2-SG36 ,     PKP264U20A2-SG7.2 ,    PKP264U20A2-SG9 ,        PKP264U20B2 ,                PKP264U20B2-SG10 ,      PKP264U20B2-SG18 ,      PKP264U20B2-SG3.6 ,    PKP264U20B2-SG36 ,      PKP264U20B2-SG7.2 ,               PKP264U20B2-SG9 ,        PKP264U20M ,  PKP266D14A2 ,  PKP266D14A2-R2EL ,       PKP266D14A2-R2FL ,                PKP266D14B2 ,  PKP266D28A2 ,  PKP266D28A2-PLE60-10 ,              PKP266D28A2-PLE60-20 ,              PKP266D28A2-PLE60-40 ,            PKP266D28A2-PLE60-5 ,                PKP266D28A2-R2EL ,       PKP266D28A2-R2EL-PLE60-10 ,   PKP266D28A2-R2EL-PLE60-20 ,            PKP266D28A2-R2EL-PLE60-40 ,   PKP266D28A2-R2EL-PLE60-5 ,     PKP266D28A2-R2FL ,       PKP266D28A2-R2FL-PLE60-10 ,            PKP266D28A2-R2FL-PLE60-20 ,   PKP266D28A2-R2FL-PLE60-40 ,   PKP266D28A2-R2FL-PLE60-5 ,                PKP266D28B2 ,  PKP266D28B2-PLE60-10 ,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “All-in-One Motors”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!