DSCI540ECM-50-3V
Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Orientalmotor tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Orientalmotor vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088/Zalo

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

Download Catalogue tại đây:

Pages from kii_kiis_uk_052016

Một số model bán chạy năm 2009.2010.2011

DSCI26EC-100 ,       DSCI26EC-100-1 ,   DSCI26EC-100-1V ,          DSCI26EC-100-2 ,   DSCI26EC-100-2V ,          DSCI26EC-100-3 ,         DSCI26EC-100-3V ,          DSCI26EC-100V ,    DSCI26EC-12.5 ,      DSCI26EC-12.5-1 ,  DSCI26EC-12.5-1V ,       DSCI26EC-12.5-2 ,         DSCI26EC-12.5-2V ,        DSCI26EC-12.5-3 ,  DSCI26EC-12.5-3V ,        DSCI26EC-12.5V ,   DSCI26EC-120 ,       DSCI26EC-120-1 ,         DSCI26EC-120-1V ,          DSCI26EC-120-2 ,   DSCI26EC-120-2V ,          DSCI26EC-120-3 ,   DSCI26EC-120-3V ,         DSCI26EC-120V ,    DSCI26EC-15 ,          DSCI26EC-15-1 ,      DSCI26EC-15-1V ,   DSCI26EC-15-2 ,      DSCI26EC-15-2V ,         DSCI26EC-15-3 ,      DSCI26EC-15-3V ,   DSCI26EC-150 ,       DSCI26EC-150-1 ,   DSCI26EC-150-1V ,          DSCI26EC-150-2 ,         DSCI26EC-150-2V ,          DSCI26EC-150-3 ,   DSCI26EC-150-3V ,          DSCI26EC-150V ,    DSCI26EC-15V ,       DSCI26EC-18 ,         DSCI26EC-18-1 ,      DSCI26EC-18-1V ,   DSCI26EC-18-2 ,      DSCI26EC-18-2V ,   DSCI26EC-18-3 ,      DSCI26EC-18-3V ,         DSCI26EC-180 ,       DSCI26EC-180-1 ,   DSCI26EC-180-1V ,          DSCI26EC-180-2 ,   DSCI26EC-180-2V ,          DSCI26EC-180-3 ,         DSCI26EC-180-3V ,          DSCI26EC-180V ,    DSCI26EC-18V ,       DSCI26EC-25 ,          DSCI26EC-25-1 ,      DSCI26EC-25-1V ,         DSCI26EC-25-2 ,      DSCI26EC-25-2V ,   DSCI26EC-25-3 ,      DSCI26EC-25-3V ,   DSCI26EC-250 ,       DSCI26EC-250-1 ,         DSCI26EC-250-1V ,          DSCI26EC-250-2 ,   DSCI26EC-250-2V ,          DSCI26EC-250-3 ,   DSCI26EC-250-3V ,         DSCI26EC-250V ,    DSCI26EC-25V ,       DSCI26EC-30 ,          DSCI26EC-30-1 ,      DSCI26EC-30-1V ,   DSCI26EC-30-2 ,         DSCI26EC-30-2V ,   DSCI26EC-30-3 ,      DSCI26EC-30-3V ,   DSCI26EC-300 ,       DSCI26EC-300-1 ,   DSCI26EC-300-1V ,         DSCI26EC-300-2 ,   DSCI26EC-300-2V ,          DSCI26EC-300-3 ,   DSCI26EC-300-3V ,          DSCI26EC-300V ,    DSCI26EC-30V ,         DSCI26EC-36 ,          DSCI26EC-36-1 ,      DSCI26EC-36-1V ,   DSCI26EC-36-2 ,      DSCI26EC-36-2V ,   DSCI26EC-36-3 ,         DSCI26EC-36-3V ,   DSCI26EC-360 ,       DSCI26EC-360-1 ,   DSCI26EC-360-1V ,          DSCI26EC-360-2 ,   DSCI26EC-360-2V ,         DSCI26EC-360-3 ,   DSCI26EC-360-3V ,          DSCI26EC-360V ,    DSCI26EC-36V ,       DSCI26EC-5 ,   DSCI26EC-5-1 ,         DSCI26EC-5-1V ,     DSCI26EC-5-2 ,        DSCI26EC-5-2V ,     DSCI26EC-5-3 ,        DSCI26EC-5-3V ,     DSCI26EC-50 ,         DSCI26EC-50-1 ,      DSCI26EC-50-1V ,   DSCI26EC-50-2 ,      DSCI26EC-50-2V ,   DSCI26EC-50-3 ,      DSCI26EC-50-3V ,         DSCI26EC-50V ,       DSCI26EC-5V ,         DSCI26EC-6 ,   DSCI26EC-6-1 ,

0GN100K ,  0GN12.5K , 0GN120K ,  0GN150K ,  0GN15K ,    0GN180K ,  0GN18K ,    0GN25K ,    0GN3.6K ,       0GN30K ,    0GN36K ,    0GN3K ,      0GN50K ,    0GN5K ,      0GN60K ,    0GN6K ,      0GN7.5K ,       0GN75K ,    0GN90K ,    0GN9K ,      2GD100K ,  2GD10K ,    2GD15K ,    2GD200K ,  2GD20K ,       2GD30K ,    2GD50K ,    2GD5K ,      2GN100K ,  2GN10XK , 2GN12.5K , 2GN120K ,  2GN150K ,       2GN15K ,    2GN180K ,  2GN18K ,    2GN25K ,    2GN3.6K ,   2GN30K ,    2GN36K ,    2GN3K ,       2GN50K ,    2GN5K ,      2GN60K ,    2GN6K ,      2GN7.5K ,   2GN75K ,    2GN90K ,    2GN9K ,       3GN100K ,  3GN10XK , 3GN12.5K , 3GN120K ,  3GN150K ,  3GN15K ,    3GN180K ,  3GN18K ,       3GN25K ,    3GN3.6K ,   3GN30K ,    3GN36K ,    3GN3K ,      3GN50K ,    3GN5K ,      3GN60K ,       3GN6K ,      3GN7.5K ,   3GN75K ,    3GN90K ,    3GN9K ,      4GD100K ,  4GD10K ,    4GD15K ,       4GD200K ,  4GD20K ,    4GD30K ,    4GD50K ,    4GD5K ,      4GN100K ,  4GN10XK , 4GN12.5K ,       4GN120K ,  4GN150K ,  4GN15K ,    4GN180K ,  4GN18K ,    4GN25K ,    4GN3.6K ,   4GN30K ,       4GN36K ,    4GN3K ,      4GN50K ,    4GN5K ,      4GN60K ,    4GN6K ,      4GN7.5K ,   4GN75K ,       4GN90K ,    4GN9K ,      5GD100K ,  5GD10K ,    5GD15K ,    5GD200K ,  5GD20K ,    5GD30K ,       5GD50K ,    5GD5K ,      5GE100KB ,       5GE10XKB ,      5GE12.5KB ,      5GE120KB ,       5GE150KB ,       5GE15KB ,  5GE180KB ,       5GE18KB ,  5GE25KB ,  5GE3.6KB , 5GE30KB ,  5GE36KB ,  5GE3KB ,       5GE50KB ,  5GE5KB ,    5GE60KB ,  5GE6KB ,    5GE7.5KB , 5GE75KB ,  5GE90KB ,  5GE9KB ,       5GN100K ,  5GN10XK , 5GN12.5K , 5GN120K ,  5GN150K ,  5GN15K ,    5GN180K ,  5GN18K ,       5GN25K ,    5GN3.6K ,   5GN30K ,    5GN36K ,    5GN3K ,      5GN50K ,    5GN5K ,      5GN60K ,       5GN6K ,      5GN7.5K ,   5GN75K ,    5GN90K ,    5GN9K ,      5GU100K ,  5GU100KB ,      5GU100KBH ,       5GU10XK , 5GU10XKB ,     5GU12.5K , 5GU12.5KB ,     5GU120K ,  5GU120KB ,      5GU120KBH ,       5GU150K ,  5GU150KB ,      5GU150KBH ,   5GU15K ,    5GU15KB , 5GU180K ,  5GU180KB ,       5GU180KBH ,   5GU18K ,    5GU18KB , 5GU25K ,    5GU25KB , 5GU3.6K ,   5GU3.6KB ,       5GU30K ,       5GU30KB , 5GU36K ,    5GU36KB , 5GU3K ,      5GU3KB ,   5GU50K ,    5GU50KB , 5GU50KBH ,       5GU5K ,      5GU5KB ,   5GU60K ,    5GU60KB , 5GU60KBH ,     5GU6K ,      5GU6KB ,   5GU7.5K ,       5GU7.5KB ,       5GU75K ,    5GU75KB , 5GU75KBH ,     5GU90K ,    5GU90KB , 5GU90KBH ,       5GU9K ,      5GU9KB ,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!